„Miejsce Łez” obchody 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej  

Jak w całej Polsce tak i w Policach odbyła się uroczystość 80 – lecia wybuchu II Wojny Światowej. Efektowne  widowisko, które skłaniało do zadumy było ambitne, podniosłe i w pełni zrealizowane przez policki MOK.

Dlaczego wybuchają wojny?

W imię wielkich słów i pięknych idei tych, którzy wojny wywołują. Tylko oni znają prawdziwie powody konfliktów…

Jak w oryginalny i przejmujący sposób opowiedzieć o wojnie aby dotknąć jej istoty, a jednocześnie odnieść się do współczesnych nam wydarzeń? Przed takim wyzwaniem stanął kompozytor Piotr Broda. Co powstało z jego rozważań, mogliśmy przekonać się 1 września w polickim MOK -u.

„Miejsce łez”

Koncert podejmował temat kochanków, których miłość zaczyna się w dniu wybuchu wojny, jednak wojna odbiera im życie. W swoich listach pielęgnują obraz świata wolnego od wojny i nienawiści. Córka poznaje rodziców jedynie dzięki tym listom. Kiedy o nich mówi wybrzmiewa smutek, tęsknota i pustka, które w ludziach pozostawia wojna.

Burmistrz Polic, policzanie i przyjaciele

Z zaproszenia Burmistrza Polic, do udziału w tej wyjątkowej uroczystości, skorzystała rzesza policzan. Do MOK -u licznie przybyli przedstawiciele Partnerskiego Miasta Pasewalk oraz Ueckermünde, przedstawiciele Powiatu Polickiego na czele ze Starostą Andrzejem Bednarkiem i  przewodniczącym Rady Powiatu Cezarym Arciszewskim. W koncercie udział wzięli Radni Urzędu Miejskiego w Policach, Honorowy Obywatel Polic ks. prałat kanonik Jan Kazieczko, przedstawiciele Rad Osiedlowych, sołectw, stowarzyszeń, placówek oświatowych.

Na koncert przybyło wielu zaproszonych gości oraz mieszkańców Polic, którzy czuli potrzebę upamiętnienia tych historycznych wydarzeń. Policzanie mieli szansę wspólnie uczcić ważny dzień w atmosferze przyjaźni, zadumy i artystycznych przeżyć… Co w słowach powitalnych podkreślał Burmistrz Polic Władysław Diakun.

Autorskie dzieło policzanina

Muzyczną opowieść o tym, jak wojna wdziera się w losy zwykłych ludzi, skomponował Piotr Broda, wieloletni pracownik Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach. Jego dzieło nazwane Lacrimorium „Miejsce Łez”, nie było jedynie koncertem. Jest to bowiem dzieło wypełnione emocjami, przejmującą muzyką opatrzoną, nie mniej ujmującymi: śpiewem, poezją, wizualizacjami, grą świateł.

Kompozytor zaprosił do współpracy wielu artystów, którzy wraz z nim ukazali owe „Miejsce Łez”. Na scenie, obok Piotra Brody, wystąpili aktorzy Teatru Współczesnego: Adrianna Janowska-Moniuszko i Przemysław Walich, Chór Akademii Morskiej w Szczecinie pod dyrekcją Sylwii Fabiańczyk-Makuch, kwartet smyczkowy String Girls Band w składzie: Maria Radoszewska, Izabela Lazar, Edyta Hedzielska, Natalia Szwarczak. Za projekt wizualny odpowiadał Maciej Kęsy, zaś głosu dziecka użyczyła Lena Płudowska.

Muzyka opatrzona została tekstami Ireny Naumowicz i Konrada Pawickiego.

Ważne wydarzenie, łączące wielu artystów oraz liczne audytorium oparte było przede wszystkim na sile twórczej i wykonawczej Ośrodka Kultury w Policach. Tam też policzanie mogą doświadczyć wielu emocji, artystycznych wrażeń, również podczas uroczystości przepełnionych smutkiem i zadumą.

Wróć do: Relacje