Projekty

Miejski Ośrodek Kultury realizuje zadania z zakresu edukacji artystycznej dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację czasu wolnego, inicjatywy kulturalno-społeczne oraz liczne międzynarodowe projekty. Zespoły działające w instytucji biorą udział w międzynarodowych projektach, wymianach młodzieżowych, konkursach i przeglądach.

Do chwili obecnej w polickim MOK- zrealizowano ponad 70 projektów międzynarodowych.

Policki Ośrodek Kultury od wielu lat realizuje projekty, korzystając z różnych źródeł finansowania np. z Programu Młodzież zrealizowano m.in. wielonarodowy projekt pt. „Trzy strony sztuki”, gdzie młodzież z Francji, Niemiec i Polski uczestniczyła w warsztatach akrobatyczno-cyrkowych, teatralnych oraz tanecznych. Kolejną inicjatywą był „Niezły folklor”, która dotyczyła ochrony dziedzictwa narodowego i tradycyjnych tańców ludowych. Uczestnikami była młodzież z zespołu Pieśni i Tańca „Policzanie” oraz zespołu „Racilukai” z Litwy. Do realizowanych przed wielu laty należą projekty: „Art, Culture and Music as a tool”, odbywający się w Niemczech i Irlandii oraz „STENOPE and a dialogue between young Euro – Mediterranean artists” odbywający się w Tunezji.

Na uwagę zasługują także corocznie organizowane od 16 lat, w polickim MOK -u Międzynarodowe Prezentacje Taneczne będące efektem polsko- niemiecko- ukraińskiej współpracy zespołów tanecznych z policką Companią Baletową. Prezentacje są finałem kilkudniowych warsztatów tanecznych. Udział w pokazie bierze blisko 170 wykonawców, młodych tancerzy prezentujących różne style, umiejętności międzynarodowych formacji tanecznych. Projekt polegający na realizacji warsztatów dofinansowany jest z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM).

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN) wspiera działania naszego ośrodka od wielu lat. Do tej pory przy pomocy Fundacji udało nam się zrealizować 20 projektów: plastycznych, chóralnych, muzycznych, tanecznych, teatralnych.

Rokrocznie począwszy od 2007 do 2015 roku dzięki wsparciu programu Funduszu Małych Projektów Interreg IVA przy współpracy z naszymi niemieckimi sąsiadami realizowane były projekty jak: Międzynarodowe Dni Polic, Polsko – Niemieckie Dni Zalewu Szczecińskiego – Trzebieskie Neptunalia. „Jarmark Augustiański Polsko – Niemiecki Turniej Rycerski” Policki Festiwal TEATRALNA ELIPSA KREATYWNOŚCI (TEK) Polsko- Niemieckie Warsztaty Teatralne, Warsztaty Wielkanocne i wiele innych.

Zespoły z polickiego MOK-u biorą udział w międzynarodowych wymianach z ERASMUS+. W ostatnim czasie grupa teatralna uczestniczyła w wymianie w Turcji, we Włoszech, w Hiszpanii realizując cele i założenia projektu. Od 6 lat w polickim MOK-u organizowany jest Polsko – Niemiecki Festiwal Teatralny, który angażuje za każdym razem ponad 200 artystów z obu krajów, który przez 4 dni w Policach realizują wiele teatralnych wydarzeń (projekt) finansowany przez PNWM oraz FWPN).

Osobami odpowiedzialnymi za realizację i koordynację projektów międzynarodowych są:

Justyna Celary
justyna@mokpolice.pl