Zajęcia plastyczne

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
Sława Pietaś
plastyka
16:30-18:00od lat 5
Justyna Mucha
plastyka
17:00-18:30 od lat 9(od 15 września)
Teresa Kulik
plastyka
16:00-18:00od lat 7
 Teresa Kulik
plastyka
16:00-18:00odlat 7
Tomasz Łój

fotografia

16:00-17:00

Magda Brzezińska
plastyka 18:45-20:45- dorośli –
Magda Brzezińska
plastyka
18:20-20:20 -dorośli-
Barbara Dadej
plastyka
12:00-15:00-dorośli-

koszt uczestnictwa w zajęciach wynosi 45 zł miesięcznie.