Studio wokalne

Zajęcia indywidualne obejmują m.in. : ćwiczenia emisyjne i oddechowe, naukę prawidłowej emisji głosu, dobór repertuaru oraz praca nad utworem w zakresie sztuki wokalnej oraz interpretacji, ćwiczenia dykcyjne i artykulacyjne.

Prowadzącą zajęcia jest Aleksandra Przybyła. Absolwentka studiów licencjackich na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, specjalność: dyrygentura chóralna, w klasie dyrygenckiej dr. hab. Barbary Halec, na Akademii Sztuki w Szczecinie. Studentka wokalistyki w klasie śpiewu solowego mgr Barbary Żarnowieckiej.  Wokal kształciła pod okiem m.in. Janusza Szroma, Doroty Miśkiewicz, Krystyny Prońko, Marka Stawińskiego, Henryki Januszewskiej – Stańczyk, Anny Serafińskiej i Grażyny Łobaszewskiej. Dyrygentka m.in. polickiego Chóru Postscriptum.

Numer telefonu do instruktora: 739292823