FOTOGRAFICZNE NOWELE GRABOWIECKIEGO- aktualna wystawa

Grabowiecki – konceptualny artysta, wypowiadający się zestawami zdjęć. On sam nazywa swoją sztukę fotoopowiadaniami (nowelami).

Wystawa „Autobiografia i inne opowiadania” dzięki Fundacji Baltic Creative, była eksponowana w Petersburskim Nowogrodzie Wielkim w Muzeum Carskiej Kolekcji w Puszkinie. Miała być pokazana w Domu Fotografii w Moskwie (Muzeum Sztuki Współczesnej) w ramach obchodów Roku Polsko – Rosyjskiego (2015r.). Jednak niestety z przyczyn politycznych została odwołana.

Wystawa w polickim MOK-u jest więc absolutną premierą! 29 kwietnia 2016r. odbył się wernisaż wystawy. Przy tej okazji można było zapoznać się pracami oraz z samym artystą. Wieczór w Galreii OBOK upłynął w twórczej atmosferze towarzyszącej wysokiej sztuce. 

Andrzej Grabowiecki (pseudonim „Graba”) od ponad 40 lat zajmuje się klasyczną fotografią, czarno – białą, na materiałach srebrowych. Wystawa składa się z 50 czarno – białych fotografii wykonanych w klasycznym procesie mokrym (w ciemni).

Artysta od 1976 roku jest członkiem Szczecińskiego Towarzystwa Fotograficznego. Aktualna wystawa jest jednym z wielu jubileuszowych wydarzeń artysty.

Autor pasjonuje się historią fotografii. Poza klasycznymi procesami fotograficznymi, Andrzej Grabowiecki zajmuje się także procesami historycznymi, jak: talbotypia (wykorzystująca papier nasycony bromkiem albo chlorkiem srebra), ambrotypia (pozwalająca uzyskać jeden unikatowy obraz w wyniku zastosowania mokrej płyty kolodionowej), dagerotypia (czyli proces, w wyniku którego na metalowej płytce otrzymywany jest unikatowy obraz).

Artysta czerpie inspiracje z literatury, plastyki, życia. Jak określił kurator petersburskiej odsłony wystawy, kulturoznawca Piotr Aleksiejew: „Autor wypowiada się na temat problemów dnia codziennego poprzez „metafizyczne” martwe natury.”

Wystawa eksponowana będzie do 26 maja 2016r.

Miejski Ośrodek Kultury

Ul. Siedlecka 1a

72-010 Police

wstęp wolny

 

Wróć do: Relacje