Polsko – Ukraińskie Spotkanie Młodzieży w Policach

W dniach 20-28 października w Miejskim Ośrodku Kultury został zrealizowany projekt „Polsko-Ukraińskie Warsztaty Sztuki i Tańca Ludowego” dofinansowany z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży. Młodzież z Ukrainy przyjechała na zaproszenie burmistrza Polic – Władysława Diakuna.

W projekcie udział wzięli uczniowie Gimnazjum nr 3 w Policach i Gimnazjum z Nowego Rozdołu, którzy uczestniczyli w warsztatach tańca ludowego, śpiewu i rękodzieła. Młodzież wspólnie uczyła się podstawowych kroków i układów tanecznych: krakowiaka, poloneza i mazurka, śpiewała znane polskie i zagraniczne utwory oraz wykonywała przedmioty zdobione metodą decoupage. Ponadto w ramach spotkania odbywały się m.in. wspólne zabawy sportowe, nauka języka polskiego i ukraińskiego, wieczory narodowościowe, gotowanie tradycyjnych potraw, zwiedzanie Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu oraz wycieczka do Berlina. Przez kilka dni spędzonych na wspólnej pracy i zabawie młodzież miała okazję wzajemnie poznać swoją kulturę, obyczaje i tradycje. Dowiedziała się jak wiele ich łączy pomimo odległości, która ich dzieli. Owocem wspólnych warsztatów był pokaz powarsztatowy. Młodzież na scenie zaprezentowała krótki, ale barwny i różnorodny program artystyczny. Wspólna prezentacja pokazała jak bardzo młodzież zintegrowała się i zaangażowała się we wszystkie działania, dzięki czemu cały projekt miał swój niepowtarzalny polsko-ukraiński charakter i klimat.

Październikowa wymiana to kontynuacja współpracy i partnerstwa nawiązanego latem tego roku pomiędzy Gimnazjum nr 3 z Polic i Noworozdolskim Kompleksem Edukacyjnym „Lider” z Nowego Rozdołu. Celem tejże współpracy jest utrzymanie przyjaźni i pozytywnych stosunków między dwoma krajami, a także inspirowanie młodych ludzi do międzynarodowych działań.

Justyna Celary

MOK Police

Wróć do: Relacje