Młodzieżowy projekt „Back to the oldschool”

 11. listopada odbyła się impreza podsumowująca projekt autorstwa Marcina Śliwińskiego o nazwie „Back to the oldschool”. W projekcie wzięło udział ponad sto młodych osób, mieszkających na terenie powiatu polickiego i uczęszczających do szkół średnich. W ramach inicjatywy, młodzież, przez okres trzech i pół miesiąca, spotykała się w mniejszych, maksymalnie dziesięcioosobowych grupach, samodzielnie przygotowując niepowtarzalną imprezę o charakterze tanecznym, która miała stanowić finał całego projektu. Sama impreza, mimo że oryginalna, nie była celem samym w sobie. Spotkania trwające trzy i pół miesiąca miały doprowadzić do zaktywizowania młodzieży (zmotywowania jej do realizacji innych konstruktywnych przedsięwzięć w przyszłości) na terenie powiatu polickiego, co miało nastąpić poprzez integrację (poznanie siebie nawzajem po to, aby młodzi ludzie wiedzieli do kogo zwrócić się o pomoc przy organizacji własnych przedsięwzięć) oraz wzbudzenie poczucia własnej siły sprawczej (samodzielne zorganizowanie złożonej i niepowtarzalnej imprezy, mierzenie się z wymagającymi zadaniami, co daje wiarę we własne możliwości). Drugim celem był rozwój uczestników (nabywanie i rozwijanie umiejętności organizacyjnych, interpersonalnych, budzenie refleksji na temat konstruktywnego spędzania czasu wolnego). Ponad to, projekt zsolidaryzował ponad setkę młodych osób, udowodniając jak wiele można osiągnąć działając razem jako wspólnota młodzieżowa.

Wróć do: Inicjatywy