Młodzieżowa inicjatywa w ramach projektu „Realizator – Twórcze Działania Lokalne w Policach”

„Back to the oldschool”… Pierwszy tak złożony i innowacyjny projekt, w którego organizację włączyli się wszyscy jego uczestnicy! Projekt autorstwa Marcina Śliwińskiego zrzesza młodych ludzi uczęszczających do szkół średnich oraz zamieszkujących teren powiatu polickiego. Głównym celem projektu jest aktywizacja uczestników przedsięwzięcia, na którą składają się dwa pomniejsze cele: solidaryzacja (nawiązanie nowych znajomości oraz zjednoczenie wskazanej zbiorowości) oraz rozwijanie ukrytego potencjału (uczestnicy mają szansę odkryć i rozwinąć własne predyspozycje i dyspozycje związane z organizowaniem złożonych wydarzeń). Celami dodatkowymi są: profilaktyka zachowań ryzykownych (ukazanie atrakcyjności imprez, na których nie uznaje się alkoholu) oraz wyposażenie/ rozwinięcie u młodych ludzi umiejętności interpersonalnych (zdolności związane z wchodzeniem w relację z drugim człowiekiem). Projekt składa się z dwóch etapów, w ramach których osiągane są założone cele: organizacyjnego (złożony proces przygotowywania imprezy, w którym uczestniczą wszystkie osoby biorące udział w projekcie) oraz realizacyjnego (przeprowadzenie imprezy). Pierwszy z nich rozpoczął się z początkiem sierpnia i potrwa do 09. listopada. Drugi etap odbędzie się 10. lub 11. listopada.
Nazwa projektu nawiązuje do pozytywnych wartości, które wiązały się z imprezami mającymi miejsce w wieku ubiegłym, a do których można zaliczyć m.in.: taniec, wspólne spędzanie czasu (ze sobą, a nie „obok siebie”), rozmowa, dodatkowe atrakcje (np. walki taneczne).

 

Wróć do: Inicjatywy