Krystyna Czubówna czytała noblistkę Swietłanę Aleksijewicz.

Gościem sobotniego wieczoru w polickim MOK-u była doskonała lektorka, ceniona i zanana w całym kraju – Krystyna Czubówna.
Mistrzyni interpretacji słowa, zapoznała słuchaczy z fragmentami spuścizny literackiej ubiegłorocznej noblistki- Swietłany Aleksijewicz. Białoruska dziennikarka i pisarka, niewydawana we własnym kraju.

Krystyna Czubówna, w kameralnej atmosferze, odkryła przed słuchaczami, pomijaną historię Związku Radzieckiego i państw powstałych po jego rozpadzie, widzianą oczami bohaterów reportaży noblistki. Jej twórczość określona była jako pomnik cierpienia i pamięci.Usłyszeliśmy fragmenty z czterech poruszających książek Swietłany Aleksijewicz: „Wojna nie ma nic z kobiety”, „Czarnobylska modlitwa. Kronika Przyszłości”, „Ostatni świadkowie”, „Czasy second-hand. Koniec czerwonego człowieka”.

Czytanie dopełnione było wizualizacjami i muzyką. Spotkanie, które odbyło się 15 października, zakończyło się autografami, rozmowami w kuluarach oraz sprzedażą książek Swietłany Aleksijewicz.

Wróć do: Relacje