Konferencja prasowa i diagnoza – „Inkubator Pomysłów – Twórcze Działania Lokalne w Policach“

W dniu 15 maja odbyła się konferencja prasowa, podczas której ogłoszona została Diagnoza potencjału kulturowego miasta i gminy Police w ramach projektu „Inkubator Pomysłów – Twórcze Działania Lokalne w Policach“. Konferencja odbyła się z udziałem dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach Anną Ryl, koordynatora projektu Justyną Celary oraz zespołu przygotowującego diagnozę: socjologiem Sandrą Jakubowiak, pedagogiem Iwoną Włodarską oraz animatorem społecznym Paulą Ponichterą. Diagnoza zawiera wyniki badań przeprowadzanych w marcu i kwietniu na terenie gminy Police.  Drugim etapem projektu jest nabór wniosków na inicjatywy lokalne.

Wróć do: Domy Kultury Plus